Microsoft Security Copilot

Microsoft Security Copilot บทบาทเอไอในฐานะผู้ช่วยคนสำคัญในด้าน Cyber Security

             ในงาน Cyber Security ที่มีกระบวนการซับซ้อน มีข้อมูลจำนวนมากที่จำเป็นต้องตรวจสอบ  นอกจากการใช้ Tools ต่างๆมาช่วยในการ Protection แล้ว งานด้านการสืบสวนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งปรกติจะใช้เวลาในการดำเนินการและอาจตอบสนองไม่ทันการ  โดยAI สามารถเข้ามาช่วยตรวจสอบ ประมวลผล และค้นหาแนวทางในการแก้ไขที่เป็นไปได้ โดยช่วยลดระยะเวลาเวลาและภาระในการตรวจสอบแก้ไขลง

              Microsoft Security Copilot อีกหนึ่งบริการดีดีจากไมโครซอฟท์ที่ดึงความสามารถของ Open AI’s GPT-4 Generative AI มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล Security Events เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการประมวลผลข้อมูลลง และยังช่วยแสดงผลข้อมูลที่อาจโดนมองข้ามไป รวมไปถึงการเพิ่มความสามารถให้กับทีม Security ต่อเรื่องที่ไม่เชี่ยวชาญได้ โดยปัจจุบัน Microsoft Security Copilot ยังคงเป็นเวอร์ชั่น Preview ที่สามารถทำงานร่วมกับบริการต่างๆจากทาง Microsoft ได้ เช่น Microsoft Sentinel, Defender for Cloud หรือ Microsoft Intune เพื่อใช้ในการ Incident response, Threat hunting และ Security Reporting เป็นต้น

               นอกจากนี้ในเรื่องของความปลอดภัย ทาง Microsoft ได้มีการยืนยันหนักแน่นว่า ระบบที่ให้บริการทั้งข้อมูลและตัว AI Model นั้นได้รับการปกป้องตามมาตรฐานความปลอดภัย และในส่วนข้อมูลองค์กรของผู้ใช้บริการนั้นจะไม่มีการถูกนำออกไปนอกระบบ หรือนำไปใช้ต่อยอดพัฒนาความสามารถให้กับ AI Models ของหน่วยงาน/บริษัทใดใดทั้งสิ้น

สนใจเรียนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง >>> https://trainocate.com/th/courses/microsoft

อีเมล Thailand@trainocate.com โทร. 02-613-1033

ไม่พลาดทุกข่าวสารและสาระดีๆ กดติดตามเราไว้!

Facebook Page: Trainocate Thailand

Linkein: https://www.linkedin.com/company/trainocatethailand/

ช่องทางใหม่! Line Official: https://line.me/R/ti/p/@894nitis

#Microsoft #Training #Developing #gettrainocated #trainocatethailand #เทรโนเคท #ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ #architect

#solutionarchitect #devops #advancedarchitecting #datawarehouse #DataWarehouse #thai #virtualtraining #onlinetraining #upskill #อบรมMicrosoft #สอบMicrosoft

Posts created 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top